-

Art.nrBildNamnPrisKöp
AL1327ATALUM VA ATABIGH " HIVANAT AL ALQBATA"60 kr
AL1326ATALUM VA ATABIGH " HIVANAT AL MAZRAT "60 kr
K338BIGANAH220 kr
K332BIHRAZAH 6-8 år40 kr
K333BUGHI BIHRA CHAVTAH NAG 6-8 år40 kr
K321CHAND BIHSIHRAHTIKI DIKAH MADALANI NAVAYI GARMAH GARM70 kr
K327CHIRIKANI SHAKSPEAR250 kr
K294CHIRUKANI PISH KHUTAN100 kr
K295CHIRUKI SHZHANAH KAN VA PRIHYAKAN100 kr
K331DAH MUBL MIRZA 6-8 år40 kr
K330DAHMUBO, SIMBA, ALAADIN, CIVIRCHAHKAH 4 böck. 5-7 år120 kr
K324DAHRIYAS VA LASHAHKAN (Roman)150 kr
K320EMAYIN MANDALAI DI BACHAKUL NAVAYI GARMAH GARM70 kr
R227ERBJUDANDE, 9 OVAN BÖCKER R203 TILL R211300 kr
K293GAH LAYUI PAYIZI35 kr
K322HAMAY-I SHADIYA LAH DY BACHAKUL70 kr
K336HEIDI140 kr
K287HUWNAHRI CHISHTLIINAN +CD (Matlagnin) Erbj.100 kr
K325ISHGH HARGIZ NAMRIT160 kr
K445JI BO ZAROKAN CIROKA HESO U ASE60 kr
AD81KARRAST ALKHATT VA AL NASKH 449 kr
P733KART´HAY-I DID AMUZ FILHA 1,2, MIVAH´HA, BADAN INSAN, SHUGHL´HA 1-5150 kr
P732KART´HAY-I DID AMUZ, SABZIJAT, JANIVARANو KHURAKI´HA, ADAD, HAML VA NAGHL.. 1-5150 kr
K340KHA VA SHAH YITAN250 kr
K323KHAWYAH TU LAH VIYI, MANAM MARGRIT150 kr
K296KIHCITY MINDAL LAH BAKHCHAHI SAVAYANDA40 kr
K292KLLAV35 kr
K290KU CHURUKI FOLKLORI35 kr
A4181KUR FINDUSI ISHTE I VOGEL95 kr
K335LAGAL MANDALANI GUNDEKEMANDA100 kr
K342MALI PISHALAH KAN160 kr
K334MIO JIKAH R GUSHAH KAHM110 kr
K286MIXHUVI BINICHA-I KURD240 kr
K229MIXHUVI KURDISTAN (Kurdistan historia)240 kr
K343MURVI PAHR SHUBALV120 kr
K289PI BIH KHYIR35 kr
K337SEHER120 kr
K341SHERM (Shame)220 kr
K291SIMA VA BARAN35 kr
K339SVEK VA RESVAKRAVAHKAN260 kr
K326YALDA180 kr
K297ZANJIRAHYI VRDILAÖAN 1-6190 kr
K255ZANJIRAI PARI DARHYA 4 böcker ( 4-6 år)100 kr
K288ZHYKE LIKAN, VERDIYAH KAN, KHANJILAHKAN 3 BÖCKER180 kr
K264AFASANAH IRANI (Efsaney Erabny)190 kr
K234ALAADIN (Aladdin) 4-8 år50 kr
K241ALI BABA VA CHIL CHATAKA (7-9 år)60 kr
K220ALI BABA VA CHIL DUZAKA65 kr
AL1043ALKORAT ALKASHIFA, AL ARNAB..,HARDAN ALKSALAN 4 bö. 7-8 år160 kr
AL1044ALSANDBA.., ALSABI VA ZAHAB, HALTARIF ISMI, SIR.. 4 BÖ. 8-10 år195 kr
K245AMUZH GARYIKANI KAYUU (7-9 år)60 kr
K268ASTIRAKAN BJZHMIRA (Number the stars)110 kr
K217AZAD VA LUBIYAY-I AFSURDAH65 kr
A4143BAMBI, GISHTEZA,MAGJISTARI I HAM.., SHITESJA.. 4 böcker110 kr
K247BASAHATI SHAZADKAN (7-9 år)60 kr
K214BFRSPI VA SHARZHNI BDAFR65 kr
K269BINA´VAYAN120 kr
K275BUNI BINYADEM (Roman)140 kr
K252CHIRUKA ALTUNIIKAN (6-8 år) Hårdomslag110 kr
K246CHIRUKA KHUSHAKAN... (7-9 år)60 kr
K248CHIRUKA NASRAWAKAN ( 7-9 år )60 kr
K244CHIRUKANI KAYUU... (6-8 år)60 kr
K242DA NAKA HANARAW HAWT KURT BALAKA (6-9 år)60 kr
K233DAMBU (Dumbu) 4-8 år50 kr
K271DAN CHARMU (White fang)160 kr
AL1040Disney, ALSAYARRAT- ALASAD ALMALAK-DAYNASUR, DURY 4 bö. 7-8 år200 kr
K215DUTAMIRI NOWSTW65 kr
K213GLAVIZH VA GURGA KA65 kr
K237GURANI AZADI - The song of freedom (Kurdi +Eng.) 7-10 år60 kr
K216GURG VA HAVAT KARILA65 kr
S147HABBOON 4-7 år135 kr
K262HANDI BASTAI KURDI (Hende bestey kurdy)110 kr
AL1037HAYA NATALUM ABT75 kr
AL1038HAYA NATALUM GHRAT ALSATAH75 kr
K263HEQAYATI KURDIWARI 1 SE DAHRUMAN150 kr
AL1042HIKAYAT ALDABAB ALSALASAT, ALNSNASAT ALSAQRAT... 4 bö. 5-6 år140 kr
AL1041Hikayat, ENDIMA AKBAR, BARKAH ALBAT,ANNA VA JADDI ... 4 bö. 3-4 bö.120 kr
K274IRAQIYA KA LA PARIS ( An Iraqi in Paris) Roman190 kr
K278IWARAI PARWANA (Parwana´s evening) Roman160 kr
K261JOLAI AZA (COLAI AZA)80 kr
K238JUMUL VA KMULA LA DASALATDARITIAWA...6-9 år60 kr
K270JUNASANI NAWRAS80 kr
K243KALA SHAIR WA RIWI (7-9 år)60 kr
K249KANI MANDALAN (7-9 år)60 kr
K267KHWUJA NASRADIN100 kr
K235KICHA BA FARINA (Hårdomslag) 6-9 år100 kr
S146MAGAN & MIIMI 4-7 år135 kr
K239MASIA ZUMRUDA LA TAYBA TIA TI... 6-9 år60 kr
K272MINA (Roman)110 kr
AL1056MUQAMIRAT ALALAM ALSAGHIR FARS VA KUBAT HAMUR 7-9 år90 kr
K221PASHILAY-I CHA KMA LA PI65 kr
A4142PITER PANI,BOREBARDHA..,KESULEKUQIJA, ALADINI 4 böc.110 kr
K236PIYAVI NAW HAWRAKAN (Hårdomslag) 6- 9 år100 kr
K240SANDRILA VA CHIRUKI JIHANI (7-9 år)60 kr
K259SHAZADA CHKULA (Le petit prince)95 kr
S145SHIMBIRKAII BEENTA SHEEGAY 4-7 år135 kr
K218SI BRAZA BACHAGULAKA65 kr
K232SIA WARCHAKA (The three bears) 4-8 år50 kr
K231SIMBA (The Lion King) 4-8 år50 kr
K256SIRANIK..BA LAM, AGIR KAUTINWA..,AGADARBA..MATRSIA, R.. 4 böc. (4-6 år)90 kr
K250SRUDI KURDI (Kurdish Anthem)70 kr
S210TAARIIKHDA IYO LUQADDA BULSHADA SOOMMLIYEED (historia)160 kr
K219TIPI GURANI VA MUZIGHI AZHLAN65 kr
S149WAXBARSHADA 4-7 år135 kr
K254ZNJIRAI HASTAKANI TU 6 böcker (5-8 år)150 kr
Till toppen