Dari (Farsi)

/Dari (Farsi)
Art.nrBildNamnPrisKöp
D23115 ovan böcker från D160 till D174300.00 kr
D221AB-I RUDKHNIAH KUJA RAFT40.00 kr
D211ADAMAK-I BARFI 3-7 år45.00 kr
D41AFGHANISTAN VA NUQAT-I SHIGUFTANGIZ200.00 kr
D220AFSANIH´HAY-I JAPANI130.00 kr
D40AJAYIB-I TARIKHI AFGHANISTAN140.00 kr
D340ALGURITAM110.00 kr
D210ALISHAH ZANGULAH 3-7 år45.00 kr
D360ANDAKI ISTADAN110.00 kr
D215ASAD-I NIKU KAR 3-7 år45.00 kr
D359ASHK-I GUSUM120.00 kr
D338ATR-I ANARHAY-I JUNUB (Poesi)90.00 kr
D342AVSANAH-O SI SANAH150.00 kr
D222AZADI PARVANIH HA40.00 kr
D356BARG´HA DIGAR NAFAS NIMIKISHAND120.00 kr
D223BRAH GAG PUR KHUR40.00 kr
D344BUD NABUD, BUDGAR BUD100.00 kr
D326BUY-I BEHI100.00 kr
D205BUZ-I KHARKAR 3-7 år45.00 kr
D355CHISHMI HAY-I SIYAH BAHAR120.00 kr
D225DANI PARVAZ MIKUNAD40.00 kr
D03DARI SINF 2100.00 kr
D02DARI SINF 3110.00 kr
D320DARVISH-I PANJUM120.00 kr
D322DASTAN´HA 1-2280.00 kr
D228DASTMAL GARDAN KHAGKHALI40.00 kr
D212DIV, KHAHAR VA BARADAR 3-7 år45.00 kr
D002Erbjudande - 5 EX. UNGDOMSBÖCKER UTVA. AV OSS200.00 kr
D003Erbjudande - 5 EX. VUXNABÖCKER UTVALD AV OSS250.00 kr
D001Erbjudande - 7 EX. BARNBÖCKER (Bild & Text) utv. AV OSS150.00 kr
D347FARHANG-I DASTAN NIVISI AFGANISTAN140.00 kr
D330GUGHAY-I ISHQ130.00 kr
D218GUNAGUZ ACHAH 5-7 år45.00 kr
D203GURG-I DUM BURIDAH 3-7 år45.00 kr
D352GURGHAY-I KISHMIRI150.00 kr
D224GUUDI PARAN GUSH BURIDEH40.00 kr
D323HAZIYAN´HAY-I DUR-I GURBAT90.00 kr
D46KHANISH SINF 1 (läsebok)120.00 kr
D48KHANISH SINF 2 (läsebok)110.00 kr
D50KHANISH SINF 3 (läsebok)110.00 kr
D52KHANISH SINF 4 (läsebok)120.00 kr
D54KHANISH SINF 5 (läsebok)120.00 kr
D56KHANISH SINF 6 (läsebok)120.00 kr
D345KHUSHAH´HA VA MALAKH80.00 kr
D325KUCHAH MA 1-2450.00 kr
D213KUH SHIR DARVAZAH 3-7 år45.00 kr
D354MAH-I DUWOM TABISTAN150.00 kr
D324MARDARAH GUL AS140.00 kr
D333MARG VA BARADARASH110.00 kr
D216MARJAN 3-7 år45.00 kr
D208MIO 3-7 år45.00 kr
D209MURCHAH 3-7 år45.00 kr
D226MURCHAHAY-I MUKHTRIH40.00 kr
D229MUSABIGH-I HASHARAT40.00 kr
D47NIGARISH SINF 1 (övningbok)120.00 kr
D49NIGARISH SINF 2 (övningbok)90.00 kr
D51NIGARISH SINF 3 (övningbok)90.00 kr
D53NIGARISH SINF 4 (övningbok)90.00 kr
D55NIGARISH SINF 5 (övningbok)90.00 kr
D57NIGARISH SINF 6 (läsebok)90.00 kr
D230PARANDAH VA NEJ40.00 kr
D217PIRAHANI AZ PULAK-I MAHI 5-7 år45.00 kr
D204PISHAK-I DUM BURIDAH 3-7 år45.00 kr
D343POSHT KUH-I QAF100.00 kr
D348PYI GUM110.00 kr
D337QAL-I AM-I SANG´HA120.00 kr
D207QISSAH-I BABA 3-7 år45.00 kr
D206QISSAH-I DUKHTAR, AZHDAHA VA CHAKAK45.00 kr
D350QISSAHY-I HAZARAH´HAY-I AFGHANISTAN200.00 kr
D39QISSAH´HA VA RAVAYAT TARIKHI..(Dari+Eng.)150.00 kr
D353QISSEH BIZHAN VA SHIR ZAKHMI90.00 kr
D346QISSEHA VA AFSANIHA100.00 kr
D214QUQU BARK-I CHINAR 3-7 år45.00 kr
D42RIYAZI VA HUSH50.00 kr
D332RUSHANAY-I KHAKISTAR120.00 kr
D361RUZHAY-I PUR MALAL150.00 kr
D339SAFAR KHURUJ150.00 kr
D328SARZAMIN-I JAMILAH160.00 kr
D44SHAHR-I ALEFBA75.00 kr
D362SHAM HA TA AKHAR MISUZAND150.00 kr
D45SHIR VA RANGAMIZI HIVANAT,MIVAH´HA,SABZI. 1-3100.00 kr
D357SIPIDARHAY-I BULAND BAGHCHAH110.00 kr
D227TALAYI BIH KHNIH BAR MIGRDAD40.00 kr
D358TILK GURG100.00 kr
D351TUSHAKI VA SIKEH´HAY-I TALA100.00 kr
D321VA SHYKH GUFT90.00 kr
D329ZINDIGI BIH SIFARISH-I PASHAH´HA140.00 kr
D19621 OVAN BÖCKER AR. D175 TILL D195300.00 kr
D314ADAM APEN160.00 kr
D135AFGHANI KISHI140.00 kr
D04DARI SINF 1100.00 kr
D06RIYAZI SINF 1100.00 kr
D07KARTHAY-I AMUZISHI ALFBAY-I DARI BA SHIR75.00 kr
D111AFSANAH-I DUKHTAR-I VA ARAB BACHAH110.00 kr
D138ALI BABA VA CHIHIL DUZD75.00 kr
D13AMADEGI BARAYE NEVESHTAN45.00 kr
D16AMUZISH-I ALFBA VA RANG AMIZI35.00 kr
D12AMUZISH-I ZABAN-I DAR (Alfbatövingar) ( 1)49.00 kr
D17AMUZISH-I ZABAN-I DARI BARAY-I NUAMUZAN(2)50.00 kr
D173ATASH DAR JANGAL (Fire in the jungle) 4-7 år45.00 kr