Dari (Farsi)

/Dari (Farsi)
Art.nrBildNamnPrisKöp
D211ADAMAK-I BARFI 3-7 år45.00 kr
D41AFGHANISTAN VA NUQAT-I SHIGUFTANGIZ200.00 kr
D40AJAYIB-I TARIKHI AFGHANISTAN140.00 kr
D340ALGURITAM110.00 kr
D210ALISHAH ZANGULAH 3-7 år45.00 kr
D215ASAD-I NIKU KAR 3-7 år45.00 kr
D338ATR-I ANARHAY-I JUNUB (Poesi)90.00 kr
D342AVSANAH-O SI SANAH150.00 kr
D335BIDARI (The Awakening)150.00 kr
D344BUD NABUD, BUDGAR BUD120.00 kr
D326BUY-I BEHI100.00 kr
D205BUZ-I KHARKAR 3-7 år45.00 kr
D03DARI SINF 2100.00 kr
D320DARVISH-I PANJUM120.00 kr
D322DASTAN´HA 1-2280.00 kr
D212DIV, KHAHAR VA BARADAR 3-7 år45.00 kr
D200DKHTARAK-I GUGIRD FURUSH 3-7 år45.00 kr
D336DUKHTAR-I VAZIR160.00 kr
D002Erbjudande - 5 EX. UNGDOMSBÖCKER UTVA. AV OSS200.00 kr
D003Erbjudande - 5 EX. VUXNABÖCKER UTVALD AV OSS250.00 kr
D001Erbjudande - 7 EX. BARNBÖCKER (Bild & Text) utv. AV OSS150.00 kr
D347FARHANG-I DASTAN NIVISI AFGANISTAN140.00 kr
D330GUGHAY-I ISHQ130.00 kr
D218GUNAGUZ ACHAH 5-7 år45.00 kr
D203GURG-I DUM BURIDAH 3-7 år45.00 kr
D323HAZIYAN´HAY-I DUR-I GURBAT90.00 kr
D345KHUSHAH´HA VA MALAKH80.00 kr
D325KUCHAH MA 1-2450.00 kr
D213KUH SHIR DARVAZAH 3-7 år45.00 kr
D202LIBAS-IJADID PADISHAH 3-7 år45.00 kr
D324MARDARAH GUL AS140.00 kr
D333MARG VA BARADARASH110.00 kr
D216MARJAN 3-7 år45.00 kr
D208MIO 3-7 år45.00 kr
D209MURCHAH 3-7 år45.00 kr
D327MURDAH´HAY-I ASABANI (Tanz)100.00 kr
D331NISHANI HAY-I GHALAT (Samling)130.00 kr
D201PADESHAH JAVAN VA SHAHZADEH-I KHANUM45.00 kr
D217PIRAHANI AZ PULAK-I MAHI 5-7 år45.00 kr
D204PISHAK-I DUM BURIDAH 3-7 år45.00 kr
D343POSHT KUH-I QAF130.00 kr
D348PYI GUM110.00 kr
D337QAL-I AM-I SANG´HA120.00 kr
D207QISSAH-I BABA 3-7 år45.00 kr
D206QISSAH-I DUKHTAR, AZHDAHA VA CHAKAK45.00 kr
D39QISSAH´HA VA RAVAYAT TARIKHI..(Dari+Eng.)150.00 kr
D346QISSEHA VA AFSANIHA100.00 kr
D214QUQU BARK-I CHINAR 3-7 år45.00 kr
D42RIYAZI VA HUSH50.00 kr
D332RUSHANAY-I KHAKISTAR120.00 kr
D339SAFAR KHURUJ150.00 kr
D328SARZAMIN-I JAMILAH160.00 kr
D334TABUT´HAY-I RUYIN160.00 kr
D321VA SHYKH GUFT90.00 kr
D329ZINDIGI BIH SIFARISH-I PASHAH´HA140.00 kr
D19621 OVAN BÖCKER AR. D175 TILL D195550.00 kr
D314ADAM APEN160.00 kr
D135AFGHANI KISHI140.00 kr
D04DARI SINF 1100.00 kr
D06RIYAZI SINF 1100.00 kr
D07KARTHAY-I AMUZISHI ALFBAY-I DARI BA SHIR75.00 kr
D31AFGHANISTAN VATAN MAN150.00 kr
D111AFSANAH-I DUKHTAR-I VA ARAB BACHAH110.00 kr
D142AFSANAH-I GUL HA80.00 kr
D140AFSANAH-I ´HA VA SARGARMIHA BARY-I ATFAL130.00 kr
D138ALI BABA VA CHIHIL DUZD75.00 kr
D13AMADEGI BARAYE NEVESHTAN45.00 kr
D16AMUZISH-I ALFBA VA RANG AMIZI35.00 kr
D12AMUZISH-I ZABAN-I DAR (Alfbatövingar) ( 1)49.00 kr
D17AMUZISH-I ZABAN-I DARI BARAY-I NUAMUZAN(2)50.00 kr
D173ATASH DAR JANGAL (Fire in the jungle) 4-7 år45.00 kr
D125AZ HARAT TA TEHRAN140.00 kr
D103AZ NEGIN VA NIGAR BIYAMUZIM 6-8 år30.00 kr
D134AZ YAD RAFTAN80.00 kr
P360BAD´BADK BAZ150.00 kr
D33BAGH-I ALFBA (Yad giri kalamat..)70.00 kr
D115BAZGASHT-I HABIL120.00 kr
D14BIKHANIM VA RANG KONIM (Amuzish-i zaban-I dari..)55.00 kr
D317BISHURI (A self help) Pyskologi140.00 kr
D35BIYAYID PASHTU BIAMUZIN 1-2 (2 del.)220.00 kr
D175BUM HUSHYAR 7-9 år30.00 kr
D90BUZAK-I CHINI 6-9 år35.00 kr
D195BUZAK-I CHINI 7-9 år30.00 kr
D184BUZGALAH-I LAJBAZ 7-9 år30.00 kr
D301CHAR GARD QLA GASHUM , PAY-I ZIB TALA YAF.140.00 kr
D179CHI CHI KHABAR CHIN 7-9 år30.00 kr
D186CHIHIL GANJ 7-9 år30.00 kr
D106CHUPAN-I MIHRABAN 8-11 ÅR40.00 kr
D122DAR KISHVARI DIGAR90.00 kr
D18DARI SINF 1 (Afghanistan)75.00 kr
D19DARI SINF 2 (Afghanistan)75.00 kr
D20DARI SINF 3 (Afghanistan)75.00 kr
D21DARI SINF 4 (Afghanistan)75.00 kr
D22DARI SINF 5 (Afghanistan)75.00 kr
D23DARI SINF 6 (Afghanistan)80.00 kr
D107DASTAN-I DU SHAHR 8-11 år45.00 kr
D313DASTAN-I ZANAN AFGHANISTAN160.00 kr
D143DASTANHAY-I AMUZANDAH BARAY-I ATFAL VA NO.130.00 kr
D198DASTANI AZ JANGAL 9-11 år50.00 kr
D28DASTUR-I ZABAN-I FARSI DARI95.00 kr