Art.nrBildNamnPris
D111AFSANAH-I DUKHTAR-I VA ARAB BACHAHAFSANAH-I DUKHTAR-I VA ARAB BACHAH110.00 kr
110
D142AFSANAH-I GUL HAAFSANAH-I GUL HA80.00 kr
80,00
D140AFSANAH-I ´HA VA SARGARMIHA BARY-I ATFALAFSANAH-I ´HA VA SARGARMIHA BARY-I ATFAL130.00 kr
130,00
D138ALI BABA VA CHIHIL DUZDALI BABA VA CHIHIL DUZD75.00 kr
75,00
D143DASTANHAY-I AMUZANDAH BARAY-I ATFAL VA NO.DASTANHAY-I AMUZANDAH BARAY-I ATFAL VA NO.130.00 kr
130,00
D109DUKHTAR-I SUDAGAR (DARI-ENGLISH)DUKHTAR-I SUDAGAR (DARI-ENGLISH)130.00 kr
130
P343DUKHTARN-I KABULI,NANAVAR,SAFAR PERV. 1-3 B.DUKHTARN-I KABULI,NANAVAR,SAFAR PERV. 1-3 B.240.00 kr
240.00
D112GUL QAQAGUL QAQA80.00 kr
80
D137GUL-I SURKH-I DIL AFGAR (samling)GUL-I SURKH-I DIL AFGAR (samling)80.00 kr
80
D110KAKEH-I SHESH PAR VA DUKHTAR SHAH PARIYANKAKEH-I SHESH PAR VA DUKHTAR SHAH PARIYAN130.00 kr
130
D144KAMAN TALAYIKAMAN TALAYI90.00 kr
90,00
D139MAJARAHAY-I  DAYAYI SAND BADMAJARAHAY-I DAYAYI SAND BAD75.00 kr
75,00
D113MARHAY-I ZIR DIRAKHT SENJED VA 3 DASTANMARHAY-I ZIR DIRAKHT SENJED VA 3 DASTAN80.00 kr
80
D141QESSAH`HAY-I AMIYANAH AZ AFGHANISTAN 1-3QESSAH`HAY-I AMIYANAH AZ AFGHANISTAN 1-3330.00 kr
330,00