Art.nrBildNamnPrisKöp
D342AVSANAH-O SI SANAH150.00 kr
D344BUD NABUD, BUDGAR BUD120.00 kr
D347FARHANG-I DASTAN NIVISI AFGANISTAN140.00 kr
D345KHUSHAH´HA VA MALAKH80.00 kr
D343POSHT KUH-I QAF130.00 kr
D348PYI GUM110.00 kr
D346QISSEHA VA AFSANIHA100.00 kr
D111AFSANAH-I DUKHTAR-I VA ARAB BACHAH110.00 kr
D142AFSANAH-I GUL HA80.00 kr
D140AFSANAH-I ´HA VA SARGARMIHA BARY-I ATFAL130.00 kr
D138ALI BABA VA CHIHIL DUZD75.00 kr
D143DASTANHAY-I AMUZANDAH BARAY-I ATFAL VA NO.130.00 kr
D109DUKHTAR-I SUDAGAR (DARI-ENGLISH)130.00 kr
P343DUKHTARN-I KABULI,NANAVAR,SAFAR PERV. 1-3 B.240.00 kr
D112GUL QAQA80.00 kr
D137GUL-I SURKH-I DIL AFGAR (samling)80.00 kr
D110KAKEH-I SHESH PAR VA DUKHTAR SHAH PARIYAN130.00 kr
D144KAMAN TALAYI90.00 kr
D139MAJARAHAY-I DAYAYI SAND BAD75.00 kr
D113MARHAY-I ZIR DIRAKHT SENJED VA 3 DASTAN80.00 kr
D141QESSAH`HAY-I AMIYANAH AZ AFGHANISTAN 1-3330.00 kr