Sydkurdiska

Hem/Kurdiska/Sydkurdiska
Art.nrBildNamnPrisKöp
K282BARNI ALFBA (Shir)50.00 kr
K321CHAND BIHSIHRAHTIKI DIKAH MADALANI NAVAYI GARMAH GARM100.00 kr
K327CHIRIKANI SHAKSPEAR250.00 kr
K294CHIRUKANI PISH KHUTAN100.00 kr
K295CHIRUKI SHZHANAH KAN VA PRIHYAKAN100.00 kr
K324DAHRIYAS VA LASHAHKAN (Roman)150.00 kr
K328DAVAHAMIN HANARI DUNYA150.00 kr
K320EMAYIN MANDALAI DI BACHAKUL NAVAYI GARMAH GARM90.00 kr
K293GAH LAYUI PAYIZI50.00 kr
K322HAMAY-I SHADIYA LAH DY BACHAKUL100.00 kr
K287HUWNAHRI CHISHTLIINAN +CD (Matlagnin)190.00 kr
K325ISHGH HARGIZ NAMRIT160.00 kr
K299KAIKI DUZHMAN50.00 kr
K323KHAWYAH TU LAH VIYI, MANAM MARGRIT150.00 kr
K280KHUNDANEH BA NIVISINI KURDI PULI YIKUM ÅK. 1100.00 kr
K231AKICHA BA FARINA (Hårdomslag) 6-9 år100.00 kr
K296KIHCITY MINDAL LAH BAKHCHAHI SAVAYANDA40.00 kr
K292KLLAV50.00 kr
K290KU CHURUKI FOLKLORI50.00 kr
K283KURDI BIKHUNIN 175.00 kr
K284KURDI BIKHUNIN 275.00 kr
K285KURDI BIKHUNIN 375.00 kr
K280AMINO LA GASHTI JIHANDA130.00 kr
K286MIXHUVI BINICHA-I KURD240.00 kr
K229MIXHUVI KURDISTAN (Kurdistan historia)240.00 kr
K289PI BIH KHYIR50.00 kr
K298SHARI GHALA VAH KAN50.00 kr
K291SIMA VA BARAN50.00 kr
K281VINAH-I ALF VA BI (första alfabet övningar)35.00 kr
K326YALDA180.00 kr
K297ZANJIRAHYI VRDILAÖAN 1-6190.00 kr
K288ZHYKE LIKAN, VERDIYAH KAN, KHANJILAHKAN 3 BÖCKER180.00 kr
KE15 BARNBÖCKER MED BILD & TEXT UTVALDA AV OSS150.00 kr
KE25 UNGDOMSBÖCKER UTVALDA AV OSS250.00 kr
K40A B C (Bokstavsinlärnig) ny99.00 kr
K02ABC- BOOK IN KURDISH ÅK 1100.00 kr
K264AFASANAH IRANI (Efsaney Erabny)190.00 kr
K234ALAADIN (Aladdin) 4-8 år50.00 kr
K226ALFBA-I KURDI (Alfabetbok 14*10 cm)70.00 kr
K241ALI BABA VA CHIL CHATAKA (7-9 år)60.00 kr
K220ALI BABA VA CHIL DUZAKA65.00 kr
K245AMUZH GARYIKANI KAYUU (7-9 år)60.00 kr
K64ANSIKLOPEDDIYA MANDALAN250.00 kr
K18ASHTI (sydkurdisk För gymnasiet)190.00 kr
K268ASTIRAKAN BJZHMIRA (Number the stars)110.00 kr
K217AZAD VA LUBIYAY-I AFSURDAH65.00 kr
K201BALAH GIL65.00 kr
K247BASAHATI SHAZADKAN (7-9 år)60.00 kr
K214BFRSPI VA SHARZHNI BDAFR65.00 kr
K269BINA´VAYAN120.00 kr
K204BUBUL65.00 kr
K275BUNI BINYADEM (Roman)140.00 kr
K252CHIRUKA ALTUNIIKAN (6-8 år) Hårdomslag110.00 kr
K246CHIRUKA KHUSHAKAN... (7-9 år)60.00 kr
K248CHIRUKA NASRAWAKAN ( 7-9 år )60.00 kr
K244CHIRUKANI KAYUU... (6-8 år)60.00 kr
K242DA NAKA HANARAW HAWT KURT BALAKA (6-9 år)60.00 kr
K13DAHVANIM (Bikhunim, Binuvisam, Tiybagahm..150.00 kr
K233DAMBU (Dumbu) 4-8 år50.00 kr
K271DAN CHARMU (White fang)160.00 kr
K215DUTAMIRI NOWSTW65.00 kr
K05DUWBARAH BIYAR KERDANA VAH120.00 kr
K225FIRBUNI PITAKANI ZAMANI KURDI (Alfabet övningar)90.00 kr
K07GEOGRAFI OM KURDISTAN100.00 kr
K213GLAVIZH VA GURGA KA65.00 kr
K237GURANI AZADI - The song of freedom (Kurdi +Eng.) 7-10 år60.00 kr
K216GURG VA HAVAT KARILA65.00 kr
K262HANDI BASTAI KURDI (Hende bestey kurdy)110.00 kr
K263HEQAYATI KURDIWARI 1 SE DAHRUMAN150.00 kr
K274IRAQIYA KA LA PARIS ( An Iraqi in Paris) Roman190.00 kr
K278IWARAI PARWANA (Parwana´s evening) Roman160.00 kr
K261JOLAI AZA (COLAI AZA)80.00 kr
K228JUGRAFIYAY-I HARIMI KURDISTAN180.00 kr
K238JUMUL VA KMULA LA DASALATDARITIAWA...6-9 år60.00 kr
K270JUNASANI NAWRAS80.00 kr
K202KACHAH SHQARTAH FURUSHAH65.00 kr
K243KALA SHAIR WA RIWI (7-9 år)60.00 kr
K258KALILAH VA DIMNA120.00 kr
K249KANI MANDALAN (7-9 år)60.00 kr
K267KHWUJA NASRADIN100.00 kr
K235KICHA BA FARINA (Hårdomslag) 6-9 år100.00 kr
K41KURDI 1 (en läsebok på nivå 1)149.00 kr
K21KURDI 2 (en läsebok på nivå 2)129.00 kr
K22KURDI 3 (en läsebok på nivå 3)129.00 kr
K30KURDI 4 (en läsebok på nivå 4)129.00 kr
K16KURDISH EXERCISE BOOK (titta, lyssna, måla, lär)145.00 kr
K03KURDISH READING AND EXERCISE. 1170.00 kr
K28KURDISH READING AND EXERCISE.2,3,4150.00 kr
K17KURDISH READING AND EXERCISE.5,6,7150.00 kr
K33KURDISK-SVENSK (Fickordbok)100.00 kr
K230KURDISTAN VA KURD160.00 kr
K281ALAKUYIA KHUSHKAKAM180.00 kr
K37MAP OF KURDISTAN (IRAQI)80.00 kr
K239MASIA ZUMRUDA LA TAYBA TIA TI... 6-9 år60.00 kr
K272MINA (Roman)110.00 kr
K38MINAY-I CHAW JAVAN (12-14 år)90.00 kr
K221PASHILAY-I CHA KMA LA PI65.00 kr
K36PIPI LÅNGSTRUMP (395 Sid)185.00 kr
K236PIYAVI NAW HAWRAKAN (Hårdomslag) 6- 9 år100.00 kr
K04RAW KERDENI PITAKANI KURDI100.00 kr