Sydkurdiska Barnböcker (Bild&Text)

///Sydkurdiska Barnböcker (Bild&Text)
Art.nrBildNamnPrisKöp
K234ALAADIN (Aladdin) 4-8 år50.00 kr
K241ALI BABA VA CHIL CHATAKA (7-9 år)60.00 kr
K220ALI BABA VA CHIL DUZAKA65.00 kr
K245AMUZH GARYIKANI KAYUU (7-9 år)60.00 kr
K217AZAD VA LUBIYAY-I AFSURDAH65.00 kr
K201BALAH GIL65.00 kr
K247BASAHATI SHAZADKAN (7-9 år)60.00 kr
K214BFRSPI VA SHARZHNI BDAFR65.00 kr
K204BUBUL65.00 kr
K252CHIRUKA ALTUNIIKAN (6-8 år) Hårdomslag110.00 kr
K246CHIRUKA KHUSHAKAN... (7-9 år)60.00 kr
K248CHIRUKA NASRAWAKAN ( 7-9 år )60.00 kr
K244CHIRUKANI KAYUU... (6-8 år)60.00 kr
K242DA NAKA HANARAW HAWT KURT BALAKA (6-9 år)60.00 kr
K233DAMBU (Dumbu) 4-8 år50.00 kr
K215DUTAMIRI NOWSTW65.00 kr
K213GLAVIZH VA GURGA KA65.00 kr
K237GURANI AZADI - The song of freedom (Kurdi +Eng.) 7-10 år60.00 kr
K216GURG VA HAVAT KARILA65.00 kr
K238JUMUL VA KMULA LA DASALATDARITIAWA...6-9 år60.00 kr
K202KACHAH SHQARTAH FURUSHAH65.00 kr
K243KALA SHAIR WA RIWI (7-9 år)60.00 kr
K249KANI MANDALAN (7-9 år)60.00 kr
K235KICHA BA FARINA (Hårdomslag) 6-9 år100.00 kr
K281LAKUYIA KHUSHKAKAM180.00 kr
K239MASIA ZUMRUDA LA TAYBA TIA TI... 6-9 år60.00 kr
K280MINO LA GASHTI JIHANDA130.00 kr
K10MORIS 1-4 ( 4 böcker )360.00 kr
K221PASHILAY-I CHA KMA LA PI65.00 kr
K236PIYAVI NAW HAWRAKAN (Hårdomslag) 6- 9 år100.00 kr
K240SANDRILA VA CHIRUKI JIHANI (7-9 år)60.00 kr
K218SI BRAZA BACHAGULAKA65.00 kr
K232SIA WARCHAKA (The three bears) 4-8 år50.00 kr
K231SIMBA (The Lion King) 4-8 år50.00 kr
K256SIRANIK..BA LAM, AGIR KAUTINWA..,AGADARBA..MATRSIA, R.. 4 böc. (4-6 år)90.00 kr
K250SRUDI KURDI (Kurdish Anthem)70.00 kr
K219TIPI GURANI VA MUZIGHI AZHLAN65.00 kr
K24TURE DANISHTUVAH VA SIYAR DAHKAT 1-2180.00 kr
K254ZNJIRAI HASTAKANI TU 6 böcker (5-8 år)150.00 kr
K255ZNJIRAI PARI DARYA 4 böcker (4-6 år)100.00 kr