Sydkurdiska Barnböcker (Bild&Text)

Hem/Kurdiska/Sydkurdiska/Sydkurdiska Barnböcker (Bild&Text)
Art.nrBildNamnPrisKöp
K294CHIRUKANI PISH KHUTAN100.00 kr
K295CHIRUKI SHZHANAH KAN VA PRIHYAKAN100.00 kr
K293GAH LAYUI PAYIZI50.00 kr
K299KAIKI DUZHMAN50.00 kr
K231AKICHA BA FARINA (Hårdomslag) 6-9 år100.00 kr
K296KIHCITY MINDAL LAH BAKHCHAHI SAVAYANDA40.00 kr
K292KLLAV50.00 kr
K290KU CHURUKI FOLKLORI50.00 kr
K280AMINO LA GASHTI JIHANDA130.00 kr
K289PI BIH KHYIR50.00 kr
K298SHARI GHALA VAH KAN50.00 kr
K291SIMA VA BARAN50.00 kr
K297ZANJIRAHYI VRDILAÖAN 1-6190.00 kr
K288ZHYKE LIKAN, VERDIYAH KAN, KHANJILAHKAN 3 BÖCKER180.00 kr
K234ALAADIN (Aladdin) 4-8 år50.00 kr
K241ALI BABA VA CHIL CHATAKA (7-9 år)60.00 kr
K220ALI BABA VA CHIL DUZAKA65.00 kr
K245AMUZH GARYIKANI KAYUU (7-9 år)60.00 kr
K217AZAD VA LUBIYAY-I AFSURDAH65.00 kr
K201BALAH GIL65.00 kr
K247BASAHATI SHAZADKAN (7-9 år)60.00 kr
K214BFRSPI VA SHARZHNI BDAFR65.00 kr
K204BUBUL65.00 kr
K252CHIRUKA ALTUNIIKAN (6-8 år) Hårdomslag110.00 kr
K246CHIRUKA KHUSHAKAN... (7-9 år)60.00 kr
K248CHIRUKA NASRAWAKAN ( 7-9 år )60.00 kr
K244CHIRUKANI KAYUU... (6-8 år)60.00 kr
K242DA NAKA HANARAW HAWT KURT BALAKA (6-9 år)60.00 kr
K233DAMBU (Dumbu) 4-8 år50.00 kr
K215DUTAMIRI NOWSTW65.00 kr
K213GLAVIZH VA GURGA KA65.00 kr
K237GURANI AZADI - The song of freedom (Kurdi +Eng.) 7-10 år60.00 kr
K216GURG VA HAVAT KARILA65.00 kr
K238JUMUL VA KMULA LA DASALATDARITIAWA...6-9 år60.00 kr
K202KACHAH SHQARTAH FURUSHAH65.00 kr
K243KALA SHAIR WA RIWI (7-9 år)60.00 kr
K249KANI MANDALAN (7-9 år)60.00 kr
K235KICHA BA FARINA (Hårdomslag) 6-9 år100.00 kr
K281ALAKUYIA KHUSHKAKAM180.00 kr
K239MASIA ZUMRUDA LA TAYBA TIA TI... 6-9 år60.00 kr
K221PASHILAY-I CHA KMA LA PI65.00 kr
K236PIYAVI NAW HAWRAKAN (Hårdomslag) 6- 9 år100.00 kr
K240SANDRILA VA CHIRUKI JIHANI (7-9 år)60.00 kr
K218SI BRAZA BACHAGULAKA65.00 kr
K232SIA WARCHAKA (The three bears) 4-8 år50.00 kr
K231SIMBA (The Lion King) 4-8 år50.00 kr
K256SIRANIK..BA LAM, AGIR KAUTINWA..,AGADARBA..MATRSIA, R.. 4 böc. (4-6 år)90.00 kr
K250SRUDI KURDI (Kurdish Anthem)70.00 kr
K219TIPI GURANI VA MUZIGHI AZHLAN65.00 kr
K24TURE DANISHTUVAH VA SIYAR DAHKAT 1-2180.00 kr
K254ZNJIRAI HASTAKANI TU 6 böcker (5-8 år)150.00 kr