Sydkurdiska Ungdomsböcker

Hem/Kurdiska/Sydkurdiska/Sydkurdiska Ungdomsböcker
Art.nrBildNamnPrisKöp
K321CHAND BIHSIHRAHTIKI DIKAH MADALANI NAVAYI GARMAH GARM100.00 kr
K327CHIRIKANI SHAKSPEAR250.00 kr
K324DAHRIYAS VA LASHAHKAN (Roman)150.00 kr
K328DAVAHAMIN HANARI DUNYA150.00 kr
K320EMAYIN MANDALAI DI BACHAKUL NAVAYI GARMAH GARM90.00 kr
K322HAMAY-I SHADIYA LAH DY BACHAKUL100.00 kr
K325ISHGH HARGIZ NAMRIT160.00 kr
K323KHAWYAH TU LAH VIYI, MANAM MARGRIT150.00 kr
K326YALDA180.00 kr
KE15 BARNBÖCKER MED BILD & TEXT UTVALDA AV OSS150.00 kr
KE25 UNGDOMSBÖCKER UTVALDA AV OSS250.00 kr
K264AFASANAH IRANI (Efsaney Erabny)190.00 kr
K64ANSIKLOPEDDIYA MANDALAN250.00 kr
K268ASTIRAKAN BJZHMIRA (Number the stars)110.00 kr
K269BINA´VAYAN120.00 kr
K275BUNI BINYADEM (Roman)140.00 kr
K271DAN CHARMU (White fang)160.00 kr
K262HANDI BASTAI KURDI (Hende bestey kurdy)110.00 kr
K263HEQAYATI KURDIWARI 1 SE DAHRUMAN150.00 kr
K274IRAQIYA KA LA PARIS ( An Iraqi in Paris) Roman190.00 kr
K278IWARAI PARWANA (Parwana´s evening) Roman160.00 kr
K261JOLAI AZA (COLAI AZA)80.00 kr
K270JUNASANI NAWRAS80.00 kr
K258KALILAH VA DIMNA120.00 kr
K267KHWUJA NASRADIN100.00 kr
K33KURDISK-SVENSK (Fickordbok)100.00 kr
K272MINA (Roman)110.00 kr
K38MINAY-I CHAW JAVAN (12-14 år)90.00 kr
K36PIPI LÅNGSTRUMP (395 Sid)185.00 kr
K259SHAZADA CHKULA (Le petit prince)95.00 kr
KE3SKÖNLITERATUR FÖR VUXNA UTVALDA AV OSS300.00 kr
K15SVENSK-KURDISK ORDBOK 35000 ORD320.00 kr
K14SVENSK-SYDKURDISK LEXIKON (lexin 28500)350.00 kr