Pashto

Hem/Pashto
Art.nrBildNamnPrisKöp
N025 ST. UNGDOMSBÖCKER UT VALDA AV OSS200.00 kr
N66ALI BABA U CHLUST GHALA50.00 kr
N015 ST, BARNBÖCKERAV KÄNDA FÖRFATTARE125.00 kr
N44AJAYIB100.00 kr
N59AL BABA U CHUYIST GHALA39.00 kr
N65BAMBI39.00 kr
N36BIYU ZALAN (Les miserables)90.00 kr
N32BIYU ZALAN (Les miserables) 14-18 år160.00 kr
N35BUDA VA SIND (Old man and sea)90.00 kr
N50D AFGHAN MASHUMANU U TANKIU150.00 kr
N49D AFGHANISTAN HAYNI VALSI KISI120.00 kr
N52D HANKALAH D MANI RAZ39.00 kr
N43D INASAN D BADAN HISHUVNAKI MALUMAT100.00 kr
N47D KALANU KISIH90.00 kr
N62D KU CHINU INSANANU DUNYA39.00 kr
N34D NARINA PIBINI (The chronicles of NARINA)100.00 kr
N40D PASHTU KHAZANAH (The treasure of p.)P+E120.00 kr
N10D PASHTU ZHBI TURI(Alfabetsöv.)70.00 kr
N53DARI STRKI DIB U KUCHNI BUTBAH39.00 kr
N58DARIDI VAFA DARAH SAPI39.00 kr
N42GULUNAH GUDARUNAH100.00 kr
N30HAIDI 10-12 år50.00 kr
N45INSAN LIH HAMAKI TR SPUWRMI PURI100.00 kr
N63JACK BABA39.00 kr
N46KUCHINI DARN MAIQE (Pashto,Dari,Eng.)90.00 kr
N61MAGHRURAH BAZ39.00 kr
N57MIHRABANAH NAJLI39.00 kr
N33NAVI CHAGUNAH 13- 15 år160.00 kr
N51NAZU U JADUKAR BACHA39.00 kr
N38NIGILCHI BABA JAN (Grandpa`s the storyt.) P+E110.00 kr
N14PASHTU DRIM TULGI åk 380.00 kr
N13PASHTU DUHUM TULGI åk 280.00 kr
N15PASHTU KHLURUM TULGI åk 480.00 kr
N12PASHTU LUMER TULGI åk. 180.00 kr
N16PASHTU PANHUM TULGI åk 580.00 kr
N17PASHTU SHAPRM TULGI åk 680.00 kr
N11PASHTU ZHBAH D NUYU ZADAH..70.00 kr
N56QAHRAMN HALK U JADU KARA39.00 kr
N41RISHTINI BUTABAH90.00 kr
N54SARA SARUR39.00 kr
N31SHAZADAH U SUWALGAR(The Prince and the ..130.00 kr
N64SHIN SETRKI ARUZU39.00 kr
N60SHIN TUTI39.00 kr
N48SPINAH KUTRAH90.00 kr
N55VAHSHI KHIRS U HUNBYAR HALK39.00 kr
N39VAHSHI ZANI (The wild Swans) P+E130.00 kr