Förskol-Övningar-Ordböcker & Populär Böcker

Hem/Persiska/Förskol-Övningar-Ordböcker & Populär Böcker
Art.nrBildNamnPrisKöp
P725ALFABET AFISH ( 50*80 CM)50.00 kr
P731AMUZISH-I KHANDAN FASI BIH K. AVALI´HA 1-295.00 kr
P705AMUZISH-I MAFAHIM ZABANAMUZI 1-2160.00 kr
P702BAZI BA ALFBA120.00 kr
P709BAZI HAY-I FIKRI BARAY-I KUDAKAN160.00 kr
P730HURUF-I ZIBAY-I MAN (Alfabet övningar)35.00 kr
P708KART AMUZISH ,MIVAH HA,SABZIJAT..160.00 kr
P707KARTAHAY-I AMUZISHI 5 OLIKA150.00 kr
P733KART´HAY-I DID AMUZ FILHA 1,2, MIVAH´HA, BADAN INSAN, SHUGHL´HA 1-5150.00 kr
P732KART´HAY-I DID AMUZ, SABZIJAT, JANIVARANو KHURAKI´HA, ADAD, HAML VA NAGHL.. 1-5150.00 kr
P710KHUDAM MIKHNAN (Farsi amuz 1) 42 kitab750.00 kr
P701KITAB-I ALDBA HAMRAH BA SHIR59.00 kr
P700KITAB-I ALFBAY-I FARSI (Waith Bord )49.00 kr
P704MAJMUE-I 10 JEDI MIKHAHAM YAD BIGI.280.00 kr
P703MAJMUE-I 10 JEDI ZANG-I SHADI250.00 kr
P706ZABAN AMUZI KARPOCHINO120.00 kr
P72415 KITAB-I KUDAK (tamrin-I va…) 1-15300.00 kr
P590365 FAALIYAT-I VA SARGARMI (måla, lär , titta..)120.00 kr
P145365 RUZ SARGARMI BARY-I DABISTANI HA120.00 kr
P200BAN BEN BON 1 (stor låda +dvd lärning) + måla häft250.00 kr
P723BIKANIM BINIVI. KHANDAN - LIZAT BURDAN 1-2120.00 kr
P198CHIKIDAH-I TARIKH/I IRAN70.00 kr
P204CHITUR DIGHAT KONIM 1-2 (förskolan)140.00 kr
P244DAFTR-I MASHQ-I NIGARIHA (Alfabet övningar)75.00 kr
P168DASTUR ZAB-I FARSI (az 5 ustad)90.00 kr
p218DASTUR ZAB-I FARSI IMRUZ110.00 kr
P165DIVAN-I HAFIZ300.00 kr
P150FARHANG FARSI BIH FARSI 1 JELDI300.00 kr
P216FARHANG-I FARSI BIH INGILISI (ba talafuz latin)375.00 kr
P561GHALAT NANVISIM190.00 kr
P206IMLAY-I SABZ 1 DABISTAN60.00 kr
P251KART HAY-I ALFBAY-I FARSI50.00 kr
P252KART KITAB SHANIH HAY-I FARSI 1 DABISTAN100.00 kr
P207KOLIYYAT-I SADI BA MANI350.00 kr
P172MASNAVI MANAVI350.00 kr
P146PAZEL ALFBAY-I FARSI50.00 kr
P147PAZEL NAGHSHAE-I IRAN50.00 kr
P161RUBAYIAT OMAR KHAYYAM250.00 kr
P167SHAH´NAMAH-I FERDOSI350.00 kr
P560TAMRIN KHAT-I TAHRIR 1-4110.00 kr
P208TARIKH-I IRAN (Iran historia)300.00 kr
P243USUL ZABAN AMUZI 1-2 (Alfabet och skriv övn.)100.00 kr
P202ZABAN AMUZI-I PISH DABISTANI (förskolan)60.00 kr
P189ZINDIGI´NAMAH-I SHIRAN-I IRANI90.00 kr