Art.nrBildNamnPrisKöpprice_hsort
P479ATLAS-I GUGHRAFIYA-I JAHAN BARAY-I180.00 kr
180,00
P478CHIRA CHIGUNAH ? BADAN INSAN160.00 kr
160,00
P477CHIRA CHIGUNAH ? VARZISH160.00 kr
160,00
P486DAERTMUARIF DANISTANI HAY-I PAYAH175.00 kr
175,00
P476DAERTMUARIF DARBARE-I BADAN INSAN175.00 kr
175,00
P485DAERTMUARIF GHAHRAMAN HAY-I IRANI175.00 kr
175,00
P484DAERTMUARIF P. BIH CHIRAHAY-I MAN175.00 kr
175,00
P483DAERTMUARIF SAYARIH MA, ZAMIN175.00 kr
175,00
P482DAERTMUARIF TARIKH ILM DAR IRAN175.00 kr
175,00
P480DAERTMUARIF TARIKH-I JAHAN350.00 kr
350,00
P491DARBAREH-I KANAR DARYA75.00 kr
75,00
P490DARYUSH-I BUZURG VA…175.00 kr
175,00
P487MASHAHIR KUCHAK 1, Razi,Farabi, Abu.150.00 kr
150,00
P488MASHAHIR KUCHAK 2 Korosh,Kambujiya150.00 kr
150,00
P489MASHAHIR KUCHAK 3 Daryush,Gor, Mani150.00 kr
150,00
P481RAFTARHA VA EHSASAT MAN190.00 kr
190,00
P211ASHINAYI BA MAHIHA, SABZIHA, MIVAH´HA, GULHA90.00 kr
90.00
P400BITAR ZINDIGI KONIM170.00 kr
170.00
P212BIYAYID NIGAH KONIM BIH CHISHMA, DAHAN,DAST.60.00 kr
60.00
P140CHIGUNAH BITARIN BASHIM60.00 kr
60.00
P407DAIRAT´MUARIF TARIKH-I IRAN150.00 kr
150.00
P408DAIRAT´MUARIF ULUM150.00 kr
150.00
P124DANISTANI´HAY-I ILMI BARAY-I KUDAKAN180.00 kr
180.00
P401DARBAREH-I BADAN MAN75.00 kr
75.00
P402DARBAREH-I FASL HA75.00 kr
75.00
P404DARBAREH-I HAVAS PANJ GANAH75.00 kr
75.00
P403DARBAREH-I HIVANAT-I MAZRAH75.00 kr
75.00
P139FARHANG-I FARSI KUDAK (1400 KALAMAH 402 TAS.)190.00 kr
190.00
P230FARHANG-I MUSAVAR BACHAH´HA (Farsi va ingilisi)60.00 kr
60.00
P406NAKHUSTIN ATLAS JUGHRAFI MAN150.00 kr
150.00
P231VASILAH´HAY-I ZINDIGI100.00 kr
100.00