Art.nrBildNamnPrisKöpprice_hsort
P65220 DASTAN BAR-I NUJAVANAN120.00 kr
120,00
P67420000 FASANG ZIR-I DARYA110.00 kr
110,00
P65322 DASTAN-I SHAD AZ 22 NIVISANDAH120.00 kr
120,00
P6517 PARI IRANI VA 29 QISSAH DIGAR100.00 kr
100,00
P679BABA LANGDERAZ (Daddy long legs)135.00 kr
135,00
P666BACHAH-I SHISHAHYI DAR KHANAH NIF.130.00 kr
130,00
P668BARADARAN-I SHIRDEL((Bröderna Lej.)155.00 kr
155,00
P657BARAYAM SHAM RUSHAN KUN100.00 kr
100,00
P658DASTAN-I INTIGHAM100.00 kr
100,00
P688DASTAN-I LILI VA MANOON115.00 kr
115,00
P678DEZIRAH (Desiree) 1-2280.00 kr
280,00
P672DILKHUSHIHAY-I DIHKADAH-I MAN95.00 kr
95,00
P676DUKHTAR-I QISSEH GU160.00 kr
160,00
P669EMIL VA MUSH KHURMA AB ZIR KAH95.00 kr
95,00
P661EMIL VA SIH PISAR DU GHULU110.00 kr
110,00
P670FARAR-I BUZURG-I EMIL95.00 kr
95,00
P691GUZIDAH-I RUBAYIATT ATTAR (Mokhar.)115.00 kr
115,00
P689GUZIDAH-I ASAR-I OBID-I ZAKANI115.00 kr
115,00
P690GUZIDAH-I ASHAR-I MALAK S. BAHAR115.00 kr
115,00
P692GUZIDAH-I GHAZALIYAT SHAMS-I TABRIZI140.00 kr
140,00
P693GUZIDAH-I TARIKH-I BAIHAGHI140.00 kr
140,00
P695HIDIYAH-I HAFIZ (Ba sharh kamil)350.00 kr
350,00
P687HIKAYAHAY-I SHIRIN MATIQ TIR ATTAR100.00 kr
100,00
P677JADAH-I TALAYI160.00 kr
160,00
P681JAZIREH-I GANG (Treasure Island)110.00 kr
110,00
P671MAJARAHAY-I DIHKADAH-I MAN95.00 kr
95,00
P682MAJMUE-I DASTAN-I SHAKESPEAR175.00 kr
175,00
P656MISL-I HICH KAS90.00 kr
90,00
P663MU MU150.00 kr
150,00
P654MURGH-I NURUZI VA EID-I NURUZ100.00 kr
100,00
P659MUSH VA GURBAH150.00 kr
150,00
P667PIPI JURAB BULAND(Pipi långstrump)165.00 kr
165,00
P680QALAH-I HIVANAT (Animal farm)110.00 kr
110,00
P655QISSEH-I ALBALU PULU90.00 kr
90,00
P683QISSEH-I HAY-I HIRZAR YIK SHAB200.00 kr
200,00
P685QISSEH-I KHANDANI KALILAH VA DEMIN.200.00 kr
200,00
P686QISSEH-I KHANDANI KHUSRO VA SHIRIN100.00 kr
100,00
P684QISSEH-I KHANDANI MASNAVI MOLAVI280.00 kr
280,00
P650QISSEH´HAY-I KHUB BARAY-I BACHHAY-I KHUB 5 böcker290.00 kr
290,00
P673RABIN HOOD150.00 kr
150,00
P675SIH TUFANGDAR (The three musketeers)100.00 kr
100,00
P660SITARAH110.00 kr
110,00
P665TABISTAN-I URDAK-I MAHI100.00 kr
100,00
P694TARANAH HAY-I BABA TAHER115.00 kr
115,00
P664URDUGAH-I BUTRIHAY-I GUM SHUDAH140.00 kr
140,00
P662VAGHTI MAN BACHAH BUDAM130.00 kr
130,00
P30233 QISSEH AZ SARZAMIN IRAN100.00 kr
100.00
P36244 QISSEH AZ HANS K. A.175.00 kr
175.00
P36390 AFSANAH BARAY-I NU JAVANAN175.00 kr
175.00
P359ARIZUHAY-I BUZURG110.00 kr
110.00
P411ATLAS RAHA´HAY-I IRAN150.00 kr
150,00
P354AWAY-I WAHSH (The call of the wild)90.00 kr
90.00
P360BAD´BADK BAZ150.00 kr
150.00
P440BAGH-I MAKHFI(The secret garden)140.00 kr
140.00
P372BARADRAN-I SHIRDIL140.00 kr
140.00
P384DASTAN-I DU SHAHR (A tale of 2 cities)170.00 kr
170
P463DASTAN´HAY-I 5 DAGHIGHAYI BARAY-I BACH.100.00 kr
100,00
P343DUKHTARN-I KABULI,NANAVAR,SAFAR PERV. 1-3 B.240.00 kr
240.00
P323DUR-I DUNYA DAR 80 RUZ (Around the.)100.00 kr
100
P350GURG´HA AZ BARF NIMITARSAND90.00 kr
90.00
P385HAKELBRRI FIN (Huekleberry Finn)150.00 kr
150
P499HEZAR KHURSHID-I TABAN150.00 kr
150
P388JANE EYRE 1-2 (2 böcker)240.00 kr
240
P351JUMAH DAR MUHASIRAH-I KARAGHAHAN90.00 kr
90.00
P461LATIFAH-IHAY-I SHIRIN MULLA NASIRDIN90.00 kr
90,00
P462LATIFAH-IHAY-I VARPARIDEH110.00 kr
110,00
P397MAJARAY-I MUMIYAYIN (Mumiermy steriet)90.00 kr
90,00
P396MAJARAY-I MUSABIGHAH FUTBAL(Fotbolls mys.)90.00 kr
90,00
P395MAJARAY-I SIRK (The circus mystery)90.00 kr
90,00
P386MUBI DIK ( Mobi dick)100.00 kr
100
P321MURVARID (the pearl)90.00 kr
90.00
P356OLIVER TWIST90.00 kr
90.00
P389PIPI JURAB BULAND (Pippi långstrump)135.00 kr
135
P336QISSAHAY-I SHIRIN MASNAVI MULAVI250.00 kr
250
P390QISSAH´HAY-I AMIR ALI 185.00 kr
85,00
P391QISSAH´HAY-I AMIR ALI 285.00 kr
85,00
P392QISSAH´HAY-I AMIR ALI 385.00 kr
85,00
P393QISSAH´HAY-I AMIR ALI 485.00 kr
85,00
P394QISSAH´HAY-I BAHRANG160.00 kr
160,00
P334QISSEHAY-I SHIRIN-I SHAHNAMAH FERDOSI150.00 kr
150.00
P333QISSEH´HAY-I SHAB ( A4)150.00 kr
150.00
P381QISSEH´HAY-I SHIRIN BUSTAN-I SADI90.00 kr
90
P383QISSEH´HAY-I SHIRIN FIYA MAFIYA70.00 kr
70
P380QISSEH´HAY-I SHIRIN GULISTAN SADI90.00 kr
90
P324QISSEH´HAY-I SHIRIN KALIAH VA DIMNAH145.00 kr
145.00
P387QISSEH´HAY-I SHIRIN LAYLI VA MAJNUN90.00 kr
90
P357RABINSUN KURUZU (Robinson Crusoi)90.00 kr
90.00
P398RAHNAMA-I DUZDI DARYAYI (How to be a pirate)110.00 kr
110,00
P307ROMANHAY-I SIH GANEH PIPI JURAB BULAND120.00 kr
120.00
P353SEPID DANDAN (White fang)100.00 kr
100,00
P460SHAH DUZD ( Herrder diebe )145.00 kr
145,00
P355SHAZADEH VA GIDA (The prince and the pauper)90.00 kr
90.00
P441SHAZDAH KUCHLU80.00 kr
80.00
P399TOM SAYER100.00 kr
100,00
P445VA AVA DAR KUH ´HA PICHID150.00 kr
150
P444ZARB ALMASALHAY-I AFGHANISTAN100.00 kr
100
P315ERBJUDANDE - 5 ST. BARNBÖCKER UT VALDA AV OSS100.00 kr
100.00
P316ERBJUDANDE - 5 ST. UNGDOMBÖCKER UT VALDA AV OSS150.00 kr
150.00
P317ERBJUDANDE - 5 ST. ROMNER FÖR VUXNA UTVALDA AV OSS250.00 kr
250.00