Persiska Ungdomsböcker

Hem/Persiska/Persiska Ungdomsböcker
Art.nrBildNamnPrisKöp
P65220 DASTAN BAR-I NUJAVANAN120.00 kr
P67420000 FASANG ZIR-I DARYA110.00 kr
P65322 DASTAN-I SHAD AZ 22 NIVISANDAH120.00 kr
P333A33 QISSEH AZ SARZAMIN IRAN100.00 kr
P6517 PARI IRANI VA 29 QISSAH DIGAR100.00 kr
P752ADABIYAT-I ZHANRI MAVARA130.00 kr
P766AGUST PISARI KIH MIKHAST ADI BASHAD120.00 kr
P759AZ PUSHT-I PANJIRAH-I150.00 kr
P679BABA LANGDERAZ (Daddy long legs)135.00 kr
P666BACHAH-I SHISHAHYI DAR KHANAH NIF.130.00 kr
P668BARADARAN-I SHIRDEL((Bröderna Lej.)155.00 kr
P657BARAYAM SHAM RUSHAN KUN100.00 kr
P755CHARLI VA KARKHNAH-I SHUKOLAT SAZI110.00 kr
P749DALGHAK ´HA VA HIKAYAT-I AMIYANAH100.00 kr
P658DASTAN-I INTIGHAM100.00 kr
P688DASTAN-I LILI VA MANOON115.00 kr
P747DASTAN´HAY-I SHIRIN IRANI 1-3225.00 kr
P678DEZIRAH (Desiree) 1-2280.00 kr
P672DILKHUSHIHAY-I DIHKADAH-I MAN95.00 kr
P676DUKHTAR-I QISSEH GU100.00 kr
P669EMIL VA MUSH KHURMA AB ZIR KAH95.00 kr
P661EMIL VA SIH PISAR DU GHULU110.00 kr
P670FARAR-I BUZURG-I EMIL95.00 kr
P691GUZIDAH-I RUBAYIATT ATTAR (Mokhar.)115.00 kr
P689GUZIDAH-I ASAR-I OBID-I ZAKANI115.00 kr
P690GUZIDAH-I ASHAR-I MALAK S. BAHAR115.00 kr
P692GUZIDAH-I GHAZALIYAT SHAMS-I TABRIZI140.00 kr
P693GUZIDAH-I TARIKH-I BAIHAGHI140.00 kr
P695HIDIYAH-I HAFIZ (Ba sharh kamil)350.00 kr
P687HIKAYAHAY-I SHIRIN MATIQ TIR ATTAR100.00 kr
P758ITIFAGHAT KAM AHAMIYAT ZINDIGI YIK KAKTU130.00 kr
P677JADAH-I TALAYI100.00 kr
P681JAZIREH-I GANG (Treasure Island)110.00 kr
P763KUBAH-I AMU TAM (Uncle Tom`s cabin)160.00 kr
P762MADAM KAMILA (La dame aux Camellas)150.00 kr
P753MAG-I ATISH PAREH ( M. MEG)110.00 kr
P671MAJARAHAY-I DIHKADAH-I MAN95.00 kr
P682MAJMUE-I DASTAN-I SHAKESPEAR175.00 kr
P656MISL-I HICH KAS90.00 kr
P663MU MU150.00 kr
P654MURGH-I NURUZI VA EID-I NURUZ100.00 kr
P659MUSH VA GURBAH150.00 kr
P751NAKH BIH JAY-I LABHAYASH80.00 kr
P756PADISHAH-I KADU KHIYARI100.00 kr
P667PIPI JURAB BULAND(Pipi långstrump)165.00 kr
P761PIRMARD VA DARYA (Old man and Sea)100.00 kr
P680QALAH-I HIVANAT (Animal farm)110.00 kr
P655QISSEH-I ALBALU PULU90.00 kr
P683QISSEH-I HAY-I HIRZAR YIK SHAB200.00 kr
P685QISSEH-I KHANDANI KALILAH VA DEMIN.200.00 kr
P686QISSEH-I KHANDANI KHUSRO VA SHIRIN100.00 kr
P684QISSEH-I KHANDANI MASNAVI MOLAVI280.00 kr
P650QISSEH´HAY-I KHUB BARAY-I BACHHAY-I KHUB 5 böcker190.00 kr
P673RABIN HOOD150.00 kr
P750RUBAYIAT SHIRIN KHAYYAM60.00 kr
P764SAFAR BIH MARKAZ-I ZAMIN(Ajourney to the ce.)150.00 kr
P675SIH TUFANGDAR (The three musketeers)100.00 kr
P660SITARAH110.00 kr
P765SURUD-I KRISMAS (A Chrismas carol)100.00 kr
P760TABISTAN-I MARG VA MUJIZAH150.00 kr
P665TABISTAN-I URDAK-I MAHI100.00 kr
P767TAH KLAS RADIF-I AKHAR SANDLAI AKHAR100.00 kr
P748TAH-I KHIAR120.00 kr
P754TAM-I SIB-I SORKH100.00 kr
P694TARANAH HAY-I BABA TAHER115.00 kr
P664URDUGAH-I BUTRIHAY-I GUM SHUDAH140.00 kr
P662VAGHTI MAN BACHAH BUDAM130.00 kr
P757YIK RUZ MURAKHASI BARAY-I SHAZADEH90.00 kr
P30233 QISSEH AZ SARZAMIN IRAN100.00 kr
P36244 QISSEH AZ HANS K. A.175.00 kr
P36390 AFSANAH BARAY-I NU JAVANAN175.00 kr
P359ARIZUHAY-I BUZURG110.00 kr
P354AWAY-I WAHSH (The call of the wild)90.00 kr
P360BAD´BADK BAZ150.00 kr
P440BAGH-I MAKHFI(The secret garden)140.00 kr
P384DASTAN-I DU SHAHR (A tale of 2 cities)170.00 kr
P463DASTAN´HAY-I 5 DAGHIGHAYI BARAY-I BACH.100.00 kr
P343DUKHTARN-I KABULI,NANAVAR,SAFAR PERV. 1-3 B.240.00 kr
P323DUR-I DUNYA DAR 80 RUZ (Around the.)100.00 kr
P350GURG´HA AZ BARF NIMITARSAND90.00 kr
P385HAKELBRRI FIN (Huekleberry Finn)150.00 kr
P499HEZAR KHURSHID-I TABAN150.00 kr
P388JANE EYRE 1-2 (2 böcker)240.00 kr
P351JUMAH DAR MUHASIRAH-I KARAGHAHAN90.00 kr
P461LATIFAH-IHAY-I SHIRIN MULLA NASIRDIN90.00 kr
P462LATIFAH-IHAY-I VARPARIDEH110.00 kr
P397MAJARAY-I MUMIYAYIN (Mumiermy steriet)90.00 kr
P396MAJARAY-I MUSABIGHAH FUTBAL(Fotbolls mys.)90.00 kr
P395MAJARAY-I SIRK (The circus mystery)90.00 kr
P386MUBI DIK ( Mobi dick)100.00 kr
P321MURVARID (the pearl)90.00 kr
P356OLIVER TWIST90.00 kr
P389PIPI JURAB BULAND (Pippi långstrump)135.00 kr
P336QISSAHAY-I SHIRIN MASNAVI MULAVI250.00 kr
P390QISSAH´HAY-I AMIR ALI 185.00 kr
P391QISSAH´HAY-I AMIR ALI 285.00 kr
P392QISSAH´HAY-I AMIR ALI 385.00 kr
P393QISSAH´HAY-I AMIR ALI 485.00 kr
P394QISSAH´HAY-I BAHRANG160.00 kr
P334QISSEHAY-I SHIRIN-I SHAHNAMAH FERDOSI150.00 kr