Beskrivning

Art.Nr.: P482

ISBN: 9786001036743

Original boknamn: دایرة المعارف تاریخ علم در ایران

Förlag / Förfat.: Katbi E.

Antal sidor: 152